Welcome! You are currently on our Netherlands site. Select our United States site to find your local currency, language and product selection.
Close
Please Select
Close
Please Select

Brompton Bicycle Limited (“Brompton”, “wij”, “onze” en “ons”), een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 1261512 met geregistreerd adres te Unit 1, Ockham Drive, Greenford, Londen, UB6 0FD, respecteert uw privacyrechten en erkent het belang van het beschermen van uw persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, opslaan en beschermen wanneer u de Brompton website bezoekt op www.brompton.com (de “Website”), u de “My Brompton” mobiele applicatie gebruikt (de “App”), u deelneemt aan een van onze promoties en/of een van onze evenementen bijwoont, of u op een andere manier gebruik maakt van onze diensten zoals beschreven op de Website.

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 16 september 2020. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De meest actuele versie zal altijd beschikbaar zijn op de Website, maar wij zullen u ook op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen.

 

Uw informatie

Wij verzamelen en gebruiken de volgende informatie over u:

i. Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u de Website bezoekt of de App gebruikt

Voordat u producten kunt kopen via de Website, vragen wij u om u te registreren en een account aan te maken op de Website (een “Brompton Account”). Dit is om ons in staat te stellen uw aankopen te verwerken en met u te communiceren. Om een Brompton Account aan te maken, vragen we u uw volledige naam, e-mailadres en wachtwoord op te geven.

U dient ons ook uw betalingsgegevens, factuur- en leveringsadres te verstrekken zodat wij uw betaling kunnen verwerken en uw producten aan u kunnen leveren.

Indien relevant in de omstandigheden, zullen wij ook de volgende informatie die u ons verstrekt, verzamelen en gebruiken:

· via directe interacties, door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of andere communicatie die u naar Brompton stuurt, bijvoorbeeld als u een vraag stelt over de Website of de App, onze producten, diensten of de status van uw bestelling;

· uw e-mailadres, indien u zich inschrijft voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons (bijvoorbeeld de nieuwsbrief), en eventuele andere contactgegevens;

· informatie over bestellingen die u plaatst via de Website en andere transactiegegevens;

· informatie over producten die u via de Website of de App heeft geregistreerd; en

· informatie die u verstrekt via enquêtes of beoordelingen waarvoor wij u uitnodigen om deel te nemen, en andere voorkeursgegevens.


ii. Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u deelneemt aan een van onze promoties en/of een van onze evenementen bijwoont

Om u te registreren voor een van onze evenementen of om deel te nemen aan een van onze promoties, kunnen wij u vragen om uw volledige naam, uw huisadres, uw e-mailadres en uw leeftijd (om te bepalen of u in aanmerking komt voor registratie of deelname) te verstrekken. Wij kunnen ook persoonsgegevens van speciale categorieën over u verzamelen als u ons inlicht over eventuele toegangs- of dieetvereisten voor evenementen (bijvoorbeeld als u speciale assistentie nodig heeft bij een van onze evenementen).

Wij kunnen ook alle informatie verwerken die u in verband met het evenement of de promotie heeft verstrekt, waaronder feedback, beoordelingen, antwoorden op promotievragen, foto’s, video’s of andere door gebruikers gegenereerde inhoud.

Indien u ons informatie verstrekt over een andere persoon, dient u deze persoon op de hoogte te brengen van onze identiteit en de doeleinden waarvoor zijn/haar informatie zal worden gebruikt, en dient u zijn/haar toestemming te verkrijgen om zijn/haar informatie met ons te delen.

iii. Informatie die wij automatisch verzamelen (onder meer via cookies)

Wanneer u de Website of de App bezoekt, zelfs al is het maar om te bladeren, zullen wij automatisch bepaalde informatie van uw apparaat verzamelen. Het kan gaan om het IP-adres van uw computer (dat automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegewezen), het besturingssysteem, inlogtijden, browsertype en uniek apparaat-ID, brede geografische locatie (bijvoorbeeld locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie, waaronder gegevens over de websites die u bezocht voor en na uw bezoek aan de Website, zoekopdrachten waardoor u op de Website terechtkwam, zoekopdrachten die u op de Website uitvoerde en pagina’s en advertenties die u bekeek en links waarop u klikte tijdens uw gebruik van de Website.

Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat om beter te begrijpen welke bezoekers naar onze Website of App komen, waar zij vandaan komen en welke inhoud op onze Website of App voor hen interessant is. Wij gebruiken deze informatie voor onze interne analytische doeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze Website of App voor onze bezoekers te verbeteren.

Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie. Voor meer informatie over de soorten cookies die wij gebruiken, waarom, en hoe u cookies kunt beheren, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Wij verzamelen ook indirect gegevens door uw gebruik van de Website of App, bijvoorbeeld gebruiksgegevens over de afstand die u heeft gefietst en uw locatiegegevens of IP-adres wanneer u vraagt om onze dichtstbijzijnde winkel te vinden.

Als u deelneemt aan een van onze promoties of evenementen via sociale media, bijvoorbeeld als u meedoet aan een van onze promoties via een sociale mediakanaal, of als u zich registreert voor een van onze evenementen via sociale media, deze leuk vindt of er commentaar op geeft, verzamelen wij uw sociale mediagebruikersnaam of -ID, zodat wij contact met u kunnen opnemen via het toepasselijke sociale mediakanaal over de promotie of het evenement.

Wij kunnen onze evenementen opnemen en/of fotograferen voor digitaal gebruik, bijvoorbeeld op de Website, via onze sociale mediakanalen of in gedrukte vorm. Wij zullen u op voorhand laten weten of wij van plan zijn foto’s te nemen, of een evenement op te nemen.

iv. Informatie die wij van derden verzamelen

Van tijd tot tijd kunnen wij persoonsgegevens over u ontvangen van derden, maar alleen wanneer wij hebben gecontroleerd dat deze derden ofwel uw toestemming hebben verkregen, ofwel anderszins wettelijk bevoegd of verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan ons bekend te maken.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om via een sociale media-account verbinding te maken met onze diensten, of u kunt ervoor kiezen om u via een sociale media-account te registreren voor een evenement of deel te nemen aan een promotie. Welke informatie wij precies ontvangen van uw sociale mediaprovider hangt af van uw privacy-instellingen voor sociale media, maar omvat doorgaans uw openbare profielgegevens en e-mailadres.

Wij kunnen informatie over u verzamelen van derden die demografische postcode-informatie verstrekken die wij zullen koppelen aan uw Brompton Account. In combinatie met de andere persoonsgegevens die wij over u verzamelen, helpt dit ons om u te voorzien van digitale marketing en e-mailcommunicatie die volgens ons beter is afgestemd op uw interesses. Wij sturen u alleen marketingberichten wanneer wij daartoe een wettelijke grondslag hebben.

 

Gebruik van informatie

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken zijn:

In verband met uw gebruik van de Website en de App:

· om uw Brompton Account aan te maken en te beheren;

· om te voldoen aan uw verzoeken om producten en diensten, met inbegrip van de verwerking van door u geplaatste bestellingen, de levering van uw goederen en het organiseren van testritten;

· om uw vragen, klachten of andere correspondentie aan ons gericht te beheren en te beantwoorden;

· om u te vragen naar een beoordeling over onze producten/diensten en deze te beheren;

· om u dienstgerelateerde berichten te sturen (bijv. met betrekking tot producten aangekocht of geregistreerd via de Website of uw Brompton Account);

· om u marketingberichten te sturen wanneer wij daartoe een wettelijke grondslag hebben;

· om u gepersonaliseerde inhoud en reclame over onze producten, diensten en aanbiedingen aan te bieden via e-mailcommunicatie, via onze Website, onze App en websites en mobiele applicaties van derden;

· om de Website, de App en uw Brompton Account te beschermen tegen kwaadwillige of frauduleuze activiteiten van welke persoon dan ook;

· om gegevens over het gebruik van uw product op te slaan; om u te informeren wanneer uw product aan een onderhoudsbeurt toe is; en om de onderhoudsgeschiedenis op te slaan;

· om onze dichtstbijzijnde winkel aan te bevelen op basis van uw locatie;

· om gebruiksvoorkeuren met betrekking tot het gebruik van uw product op te slaan; en

· om analyses en marktonderzoek uit te voeren naar het gebruik, de producten en diensten van onze Website en App om beide te helpen verbeteren.

In verband met uw deelname aan een van onze promoties en/of uw aanwezigheid op een van onze evenementen:

· om onze evenementen te beheren en uw aanwezigheid op onze evenementen te coördineren;

· om uw deelname aan onze promoties mogelijk te maken;

· om uw vragen, klachten of andere correspondentie aan ons gericht te beheren en te beantwoorden;

· om u te vragen naar een beoordeling over onze producten en/of diensten te en om deze te beheren;

· om u dienstgerelateerde berichten te sturen (bijv. over onze evenementen);

· om u marketingberichten te sturen wanneer wij daartoe een wettelijke grondslag hebben;

· om analyses en marktonderzoek uit te voeren naar onze evenementen, producten en diensten om ze te helpen verbeteren;

· voor marketing- en/of reclamedoeleinden; en

· voor elk ander gebruik of doel dat u op het moment van het verzamelen bekend is gemaakt.

 

Met wie wij uw informatie delen

Wij kunnen uw informatie delen met de volgende categorieën ontvangers:

· met Brompton-groepsmaatschappijen of onze externe dienstverleners en externe partners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren voor een van de hierboven uiteengezette doeleinden (bijvoorbeeld om onze Website en App te hosten, of onze evenementen te beheren), of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die zijn beschreven in dit Privacybeleid, of die anderszins aan u zijn meegedeeld wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen. Onze dienstverleners zijn alle gevestigd in Europa en de Verenigde Staten en behoren tot de volgende categorieën:

· dienstverleners voor klantenondersteuning;

· dienstverleners voor productondersteuning;

· marketing dienstverleners;

· reclamepartners;

· dienstverleners voor hosting en onderhoud van websites;

· dienstverleners voor productbeoordeling;

· betaaldienstaanbieders en verwervers;

· dienstverleners voor evenementenbeheer.

· met een wetshandhavingsinstantie, rechtbank, regelgevende instantie, overheidsinstantie of andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, om onze rechten of de rechten van een derde partij te beschermen, uit te oefenen of te verdedigen, of anderszins om iemands vitale belangen te beschermen;

· met een daadwerkelijke of potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van enig deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat wij de koper meedelen dat hij uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld; en

· aan een andere persoon met uw toestemming voor openbaarmaking.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van uw informatie

Onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegevens hangt af van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin wij die verzamelen.

Normaal gesproken zullen wij echter alleen persoonsgegevens van u verzamelen: (i) wanneer wij de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren (d.w.z. om uw aankoop van producten of uw deelname aan een evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven uit te voeren); (ii) wanneer de verwerking in ons legitiem belang is en deze verwerking niet minder zwaar weegt dan uw rechten, of (iii) wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen (bijv. wanneer wij persoonsgegevens van een speciale categorie verwerken met betrekking tot uw dieet- of toegangsvereisten). In sommige gevallen kunnen wij ook wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens van u te verzamelen of kunnen wij de persoonsgegevens anderszins nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Indien wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zullen wij dit op het relevante moment duidelijk maken en u informeren of het verstrekken van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (evenals over de mogelijke gevolgen indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zal dit belang normaal gesproken bestaan uit het exploiteren van onze diensten (met inbegrip van de Website, de App en onze evenementen), en het communiceren met u zoals nodig is om onze diensten aan u te leveren en voor onze legitieme commerciële belangen, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van uw vragen, het verbeteren van ons platform, voor marketing en reclame of voor het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. Wij kunnen andere legitieme belangen hebben en zullen u in voorkomend geval op het relevante tijdstip duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Indien u vragen heeft over, of meer informatie wenst over de rechtsgrond op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de afdeling “Contact” hieronder.


Beveiliging

Wij willen dat u met een gerust hart gebruik maakt van de Website en de App en wij zijn toegewijd aan het beschermen van de informatie die wij verzamelen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de informatie die u ons verstrekt, te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik en tegen onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, opdrachtnemers en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om op de hoogte te zijn. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

· Indien u toegang wenst tot uw persoonsgegevens, of deze wenst te corrigeren, bij te werken of te laten schrappen, kunt u dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje “Contact” hieronder.

· Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens verzoeken. Ook in dit geval kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje “Contact” hieronder.

· U heeft het recht om u op elk moment af te melden voor marketingcommunicatie die wij u sturen. U kunt van dit recht gebruik maken door te klikken op de link “uitschrijven” of “afmelden” in de marketing e-mails die wij u sturen. Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals marketing per post of telemarketing), kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in onder het kopje “Contact” hieronder.

· Ook als wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die wij voor uw intrekking hebben uitgevoerd, en evenmin op de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

· U heeft het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door ons. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. In het VK is dat het Information Commissioner’s Office (www.ico.org.uk).

Wij beantwoorden alle verzoeken die wij ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming

 

Internationale overdrachten

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dat wij, onze groepsmaatschappijen, dienstverleners en/of externe partners uw informatie internationaal overdragen om deze Website te onderhouden, of in verband met enig ander doel dat in dit Privacybeleid wordt uitgelegd. Dit kan inhouden dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan gebieden buiten de Europese Economische Ruimte (of EER). Deze landen kunnen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die verschilt van de wetgeving in uw land en die in sommige gevallen niet hetzelfde beschermingsniveau biedt.

In het bijzonder bevinden de servers van onze Website zich in het Verenigd Koninkrijk, opereren onze externe dienstverleners en partners in Europa en de Verenigde Staten en opereren onze groepsmaatschappijen over de hele wereld, onder meer in Azië, Australië en de Verenigde Staten. Dit betekent dat wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen, wij deze in elk van deze landen kunnen verwerken.

Wij hebben echter passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met dit Privacybeleid, zoals bepaald in de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn aangenomen.

Bewaring

Wij bewaren de persoonsgegevens die wij van u verzamelen wanneer wij daarvoor een voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben (bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten en/of om ons te verdedigen tegen eventuele vorderingen).

Wanneer wij geen voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze ofwel wissen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in backup-archieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Andere websites

De Website kan links bevatten naar andere websites die buiten onze controle vallen en die niet onder dit Privacybeleid vallen. Indien u andere websites bezoekt via de aangeboden links, kunnen de beheerders van deze websites informatie over u verzamelen die door hen zal worden gebruikt in overeenstemming met hun privacybeleid, dat kan verschillen van het onze.

Contact

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, over de manier waarop wij uw gegevens verwerken of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via: support@brompton.co.uk.

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming is Brompton Bicycle Limited de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van bezoekers die verzameld worden zoals beschreven in dit Privacybeleid.